Insulært vektlodd

Kategorier: , , , , , ,

Beskrivelse: Importert kunst, nok er det typisk i fra de britiske øyer, med knuter og sløyfer i spiralornamentikk og båndflettingsmønster i keltisk stil på forgylte bronsebeslag, som kan være brudt av kirkekunsten, som skrin, kors, bøker, og annet, og tatt med som suvenir til gamle landet for gjenbruk, her som ett ilegg i bly, omgjort til et viktig vektlodd til stas.
Årstall: 793-1066 e.Kr.
Tidsepoke: Vikingtid
Materiale: Forgylt kobberlegering på bly
Bredde: 18x18 mm
Høyde: 11 mm
Vekt: 21,3 gram

Funnopplysninger:

Funnet av: Magne Øksnes
Dato: 6 april 2019
Fylke: Trøndelag
Kommune: Steinkjer
Type terreng: Dyrket mark
Innlevert til: Fylkesarkeologen i Trøndelag fylkeskommune

Beskrivelse

Insulær import i vikingtid
Bruksgjenstander eller aristokratiske statussymbol?
Av Hilde Marie Sømme Melgaard

Insulær stil,
er betegnelsen på den dominerende utsmykkingsstilen på de britiske øyer i perioden 500–800 (1000) e. Kr.