Støtt Norges Metallsøkerforening

Vil du støtte Norges metallsøkerforening i vårt arbeide?

1443

Du trenger ikke å være medlem i Norges metallsøkerforening for å støtte oss økonomisk.

Det kan nemlig være mange gode grunner til at du ikke har lyst til å melde deg inn.

Kanskje du ikke driver aktivt med metallsøking.

Kanskje du ikke orker å svare på spørsmålene vi krever svar på for å bli medlem

Kanskje synes du kontingenten vår er for høy

Kanskje er du ikke interessert i å drive med foreningsarbeid.

Kanskje har du en helt annen grunn…

Vi spør deg ikke om hvorfor,  men nå vet du at du kan støtte oss allikevel. NMF har mange betalingsvillige medlemmer som nyter godt av alt foreningen får til. Foreningen har sunn økonomi og klarer seg godt. Men det er så mye mer vi gjerne skulle ha gjort for kulturarven vår.

Og det haster med å få gjort det gjort.  For hvert år som går, klarer traktorer, utbyggere, forurensning og et hav som stiger å ta livet av flere av gjenstandene våre fra kulturarven .

Norges Metallsøkerforening mener:

* Løsfunn fra kulturarven vår har det bedre på museum enn i pløyelaget på jordene.

* Kulturarven tilhører oss alle, ikke bare fagfolk.

* Gamle utgravingsmetoder av kulturarven må suppleres med moderne hjelpemidler som metallsøker, selv om det er amatører og ikke fagfolk som har mest ekspertise på denne type metode for lokalisering av funn.

* Æres den som æres bør.  Når løsfunn blir reddet bør de tas i mot på samme måte, uansett hvem som leverer de inn. Og Selvfølgelig helt uavhengig av hvilket fylke og offentlig tjenestemann som tar de imot.

* Vi har en kulturminnevernlov og den må alle forholde seg til, også offentlige tjentestemenn.

* Samarbeid krever at minst to parter blir enige om noe. (Ikke at en part blir enig med seg selv og truer denne meningen på de andre.)

Norges Metallsøkerforening arbeider daglig med:

Vi opplyser private, offentlige instanser og politikerne om at gjenstander blir ødelagt i pløyelaget.

Vi redder deler av kulturarven, og sørge for at den blir til glede for alle på et museum.

Vi gir våre forskere informasjon som gjør de i stand til å forske videre på vår felles historie.

Vi samarbeider (i ordets rette forstand) med fagmiljøene som trenger vår ekspertise.

Vi overvåker metallsøkermiljøet i Norge og vil reagere ved et evt. lovbrudd.

Vi informerer forhandlere og metallsøkere om lovverket.

Vi passer på at enkeltmennesker får riktig behandling i møte med den offentlige behandlingen.

Vi informerer grunneiere om kulturminneloven.

Vi tilbyr vårt samarbeid med andre lovlydige metallsøkerforeninger som vil samarbeide med oss, både nasjonalt og internasjonalt.

Vi samarbeider med andre frivillige foreninger som er opptatt av å redde kulturarven vår.

Vi tillater oss å minne om at kulturarven tilhører oss alle, men fremfor alt tilhører den våre barn og deres barn.

Det er imidlertid vi som foreldre som har ansvaret for å redde den, og vi må gjøre det nå, da biter av den blir borte for hvert år som går.

 Så støtt oss i dag

Hvordan?

Se det er enkelt.

Betal inn det beløpet du føler du vil støtte oss med på konto 1203.32.23186,  Stort eller lite spiller ingen rolle. Alt vil hjelpe oss i å redde kulturarven som nå går tapt.

Etter at du har sendt oss din støtte, send oss gjerne en melding på skjemaet under slik at vi kan sende deg en takkemail og et nyhetsbrev i ny og ne. Husk bare å fylle ut navn og email adresse.

Vær oppmerksom på følgende:

  • Støttemedlemskap gir ingen medlemsrettigheter som forumstilgang, stemmerett eller lignende.
  • Vårt regnskap revideres hvert år av en statsautorisert revisor, du kan være trygg på at vi vil bruke dine penger vel.
  • Bruk konto 1203.32.23186

Påkrevde felt er merket/Required fields are marked *.

Din info/Your information
Din beskjed/Your message
Bekreft/Confirmation

Museets nettløsning er levert av Lykke Media AS og Kvasib AS