H.M. Dronning Sonja besøkte slagene på Re

Tekst: Harald Kjelstad.

Da dronning Sonja besøkte Slagene på Re i dag fikk hun mye informasjon av Prosjektleder Kjersti Jacobsen, men også innføring i å bruke metallsøker av Norges Metallsøkerforenings formann Per Kristian Bjor.

H.M. Dronning Sonja får informasjon om slagene på Re av Prosjektleder Kjersti Jacobsen
(Foto: Harald Kjelstad)

I kartleggingen av Slagene på Re er det brukt enormt mange timer med metallsøking av metallsøkerforeningens  medlemmer, og dronning Sonja ønsket å se nærmere på hvordan dette med metallsøking fungerer.

Dronningen fikk opplæring av formannen i Norges Metallsøkerforening, Per Kristian Bjor.
(Foto: Harald Kjelstad)

Etter formannen i Norges Metallsøkerforenings  innføring i bruk av metalldetektor, gjorde dronningen et søk på feltet.
-Det var spennende å søke med metalldetektor, sa dronningen. Det ble ikke noe store funn, kun en patron, noe som kan være morsomt nok når man søker for første gang.

Tilstede var også prosjektleder Kjersti Jacobsen, fylkesmann Erling Lae, ordfører Thorvald Hillestad, politimester Steinar Kaasa, fylkesarkeologen, medlemmer fra Norges Metallsøkerforening med flere

(Foto: Harald Kjelstad)

Fylkesmann Erling Lae og ordfører Thorvald Hillestad forsøkte også hvert sitt  metalldetektorsøk. Ordføreren fant en ti-øre i sølv fra 1890 som dronning Sonja fikk i presang som et minne om denne dagen.

Pressen møtte mannsterkt fram. Her er det foreningens formann Per Kristian Bjor som intervjues. (Foto Harald Kjelstad)

At dronningen ønsket å få opplæring i bruk av metallsøker viser at også de kongelige har lagt merke til hvor nyttig denne er i arbeidet med å bevare av vår kulturarv. Dronningen var tydelig fornøyd med Bjors innføring, men sa at hun nok ikke kom til å søke på Kongsgården -foreløpig

Comments are closed.